Comenzi si suport telefonic: 0758 232 326,0753 302 030, 0371 900 121 sau pe mail la office@cursuriautorizate.eu de luni pana vineri intre 8:30 - 17:00

Cursuri profesori
T.I.C. PAS SPRE UN ÎNVĂŢĂMÂNT SUSTENABIL- CONCEPTUL S.M.A.R.T. ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE ŞI ORGANIZARE
Acreditat conf. O.M. 3737-27.04.2021
Grup ţintă: Personal didactic de predare şi personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar
15 credite / 60 ore
UTILIZAREA TIC IN REALIZAREA OBIECTIVELOR FUNDAMENTALE ALE ȘCOLII SI COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR
Acreditat conf. O.M. 3737-27.04.2021
Grup ţintă: Personal didactic de predare şi personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar.
17 credite/ 70 ore
ȘCOALA COMUNITĂȚII – MANAGEMENTUL STRATEGIC AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII RELAȚIEI ACESTEIA CU COMUNITATEA
Acreditat conf. OME 4618-11.08.2021
Grup ţintă: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar.
30 credite / 120 ore
MODELE EVALUATIVE DIN ALTERNATIVELE EDUCATIONALE-SUPORT PENTRU REALIZAREA UNEI EVALUARI DE CALITATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE MASA
Acreditat conf. OME 4618-11.08.2021
Grup ţintă: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar
30 credite / 120 ore
CADRUL DIDACTIC – MANAGER EDUCAȚIONAL ADAPTAT LA EXIGENȚELE ȘCOLII ONLINE
Acreditat conf. OME 3631/27.04.2022
Grup ţintă: Personal didactic de predare si personal didactic cu functii de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar
30 credite / 120 ore

Cursurile se desfășoară online(sincron si asincron)

Sincron-webinar-pe platforma Classroom

Asincron-e-learning- pe platforma www.apmat.ro


În cadrul platformei www.apmat.ro, pe langa activitățile asincron ale cursantilor, se regasesc mai multe informații despre programele acreditate și despre modalitățile de înscriere.