Comenzi si suport telefonic: 0758 232 326,0753 302 030, 0371 900 121 sau pe mail la office@cursuriautorizate.eu de luni pana vineri intre 8:30 - 17:00

Curs Expert Achizitii Publice

Curs Expert Achizitii Publice

COR: 214946

AUTORIZARE:
Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala
MODALITATE DE PARTICIPARE LA CURS:
Online sau În Sălile de Curs
PRET
verificati perioada si locatia
Taxa examinare ISCIR*:
60.00 RON
Pentru mai multe detalii despre curs si oferte personalizate, sunati la numarul: 0758.232.326
Locatia si perioada desfasurarii cursului (click pe locatie)

DESCRIERE CURS

Cursul  pentru ocupatia: “Expert Achizitii Publice” este autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională.

Cui se adreseaza cursul: persoanelor cu studii superioare care au abilitatea de a intelege corect legislatia nationala privind achizitiile publice.

Printre modulele predate la curs, enumeram urmatoarele:

-inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice:SEAP/SICAP

-simulari licitatii publice;

-insusirea procedurilor de atribuire;

-criterii de evaluare, de clarificare si de selectie a ofertelor

-moduri de contestare

Certificare: in urma absolvirii examenului final, cursantii vor intra in posesia certificatelor de absolvire pentru ocupatia de “ Expert Achizitii Publice” si a suplimentelor descriptive care atesta competentele dobandite in urma cursului.

 Certificatul este valabil pe viata si este recunoscut atat in Romania cat si in tarile membre ale Uniunii Europene, aplicand Apostila de la Haga.

Oferta furnizare curs: cursurile se desfasoara atat la sediul firmei din Bucuresti si ale partenerilor din toata tara cat si la sediile firmelor/institutiilor interesate de furnizarea acestui curs pentru personalul angajat.

Participantii vor beneficia de coffee break, material didactice si consiliere pe intreaga perioada a cursului.


 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE
  • Carte de identitate
  • Certificat de nastere
  • Certificat de casatorie/hotarare de divort (daca este cazul)
  • Diploma de studii Superioare (licenta/master)
COMPETENTE PROFESIONALE DOBANDITE IN URMA ABSOLVIRII

1 Planificarea portofoliului de achiziții publice (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor din domeniul managementului portofoliului de achiziții publice)

2 Derularea etapelor procesului de achiziție publică (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor relavante cu luarea în considerare a interacțiunilor dintre etape)

3 Înțelegerea și aplicarea corectă a normelor juridice ce guvernează achizițiile publice

4 Utilizarea sistemelor și instrumentelor electronice în derularea achizițiilor publice 

5 Utilizarea cerințelor, instrumentelor și tehnicilor ce susțin obiective de dezvoltare durabilă în achizițiile publice

6 Utilizarea cerințelor, instrumentelor și metodelor prin care se pot achiziționa soluții inovative

7 Înțelegerea și aplicarea conceptelor din domeniul managementului categoriilor de produse, servicii și lucrări

8 Înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante în legătură cu managementul relațiilor cu contractanții actuali și potențiali

9 Evaluarea necesităților (înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante)

10 Cercetarea și analiza pieței relevante achiziției

11 Elaborarea strategiei de contractare

12 Elaborarea caietului de sarcini / documentului descriptiv al obiectului achiziției

13 Elaborarea documentației de atribuire

14 Evaluarea ofertelor (cunoașterea și aplicarea conceptelor specifice evaluării ofertelor)

15 Utilizarea negocierii în cadrul achizițiilor publice (înțelegerea și aplicarea strategiilor și conceptelor de negociere în achizițiile publice, cu respectarea principiilor achizițiilor publice și a         standardelor etice și de integritate)

16 Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului de contract în domeniul achizițiilor publice

17 Verificarea și acceptarea rezultatelor contractului; efectuarea plăților

18 Evaluarea performanței procesului de achiziție publică

19 Soluționarea și medierea disputelor în atribuirea și implementarea contractului

20 Adaptarea la schimbare prin aplicarea conceptelor specifice managementului schimbării

21 Utilizarea capacității de analiză și sinteză și a gândirii critice în achizi țiile publice

22 Utilizarea eficientă a tuturor formelor de comunicare profesională

23 Înțelegerea și aplicarea conceptelor de etică, integritate și conformitate în achizițiile publice

24 Colaborarea, conlucrarea pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor de serviciu în domeniul achizițiilor publice

25 Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului relațiilor cu factorii interesați în procesul de achiziții (identificarea și analiza factorilor interesați, asigurarea comunicării și dezvoltarea relațiilor cu ace știa)

26 Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice de management al echipei și de leadership

27 Conștientizarea mediului organizațional al autorității contractante (înțelegerea structurii administrative, conștientizarea culturii organizaționale a autorității/entității contractante și poziționarea funcției de achiziții în acest context)  

 28 Înțelegerea și aplicarea abordărilor, conceptelor și instrumentelor de management de proiect în procesele de achiziție publică

29 Orientarea către performanță (înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice orientării către performanță)

30 Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice pentru controlul intern și managementul riscurilor în achizițiile publice

SPECIMEN DIPLOMA

TE-AR MAI PUTEA INTERESA