Comenzi si suport telefonic: 0758 232 326,0753 302 030, 0371 900 121 sau pe mail la office@cursuriautorizate.eu de luni pana vineri intre 8:30 - 17:00

Curs Specialist in Managementul Deseurilor

Curs Specialist in Managementul Deseurilor

COR: 325713

AUTORIZARE:
Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala
MODALITATE DE PARTICIPARE LA CURS:
Online sau În Sălile de Curs
PRET
verificati perioada si locatia
Taxa examinare ISCIR*:
60.00 RON
Pentru mai multe detalii despre curs si oferte personalizate, sunati la numarul: 0758.232.326
Locatia si perioada desfasurarii cursului (click pe locatie)

DESCRIERE CURS

Cursul de Specialist in Managementul Deseurilor  este AUTORIZAT de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Potrivit: Articolul 23(4) Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

(5) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Cui se adreseaza cursul: Cursul se adreseaza tuturor entitatilor cu personalitate juridica sau persoanelor fizice care sunt abilitate sa gestioneze deseurile produse de institutii, cu respectarea legii in vigoare. Cursurile pot fi urmate si de persoanele care doresc sa se certifice in vederea ocuparii unui nou loc de munca.

Certificare: In urma finalizarii examenului de absolvire, cursantii vor intra in posesia certificatelor de Absolvire pentru ocupatia de “Specialist in Managementul Deseurilor” si a suplimentelor descriptive care atesta competente dobandite in urma cursului.

Oferta furnizare curs: Cursurile se desfasoara atat la sediul firmei din Bucuresti si ale partenerilor din toata tara cat si la sediile firmelor/institutiilor interesate de furnizarea acestui curs pentru personalul angajat. Participantii vor beneficia de coffee break, materiale didactice si consiliere pe intreaga perioada a cursului.


ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Carte de identitate

Certificat de nastere

Certificat casătorie/decizie divorț (daca este cazul)

Studii superioare (licenta/master)

COMPETENTE PROFESIONALE DOBANDITE IN URMA ABSOLVIRII

1. Aplică tehnici organizaționale

2. Respectă standardele de siguranță în contexte industriale

3. Aplică principiile managementului afacerilor

4.Gestionează bugetul pentru managementul deșeurilor

5. Asigură conformitatea cu legislația de mediu

6. Asigură respectarea reglementărilor legislative în sectorul deșeurilor

7. Ține evidența activităților privind gestiunea deșeurilor

8. Ține evidența operațiunilor de colectare a deșeurilor 

9. Verifică valabilitatea licențelor și autorizațiilor operatorilor

10. Implementează măsuri de protecție a mediului

11. Coordonează proceduri de management al deșeurilor

12. Elaborează strategii de management al deșeurilor nepericuloase

13. Elaborează strategii de management al deșeurilor/substanțelor periculoase

14. Colectează eșantioane în vedere analizei

15. Analizează datele referitoare la protecția mediului

16. Analizează date rezultate de la laborator

17. Coordoneaza transportul de deșeuri

18. Monitorizează fluxul operațional, echipamentele pentru colectarea, transportul, tratarea, eliminarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor

19. Evaluează impactul de mediu

20. Raportează incidentele de poluare

21. Raportează în legătură cu aspectele de mediu

22. Coordonează activitatea echipei de lucru din subordine

23. Instruieste personalul privind managementul deseurilor

24. Efectuează auditul deșeurilor

25. Întocmește program de prevenire și reducere a cantităților de deșeurilor generate 

26. Comunică cu operatorii autorizați privind colectarea deșeurilor

27. Oferă consiliere în legătură cu procedurilor de managementul deșeurilor

28. Oferă consiliere în legătură cu prevenirea poluării

29. Oferă consiliere în legătură cu remedierea siturilor contaminate


SPECIMEN DIPLOMA

TE-AR MAI PUTEA INTERESA