Limba bulgara este o limbindo-europeana, care apartine de ramura sudica a limbilor slave, împreuna cu macedoneanasârbo-croata si slovena. Limba bulgara este foarte asemanatoare cu limba macedoneana. Multi lingvisti considera ca aceasta ar fi de fapt numai o forma scrisa a dialectelor bulgareati sud-vestice (pe când limba bulgareasca standardizata a fost alcatuita pe baza dialectelor de la Marea Neagra). La aparitia statului bulgar, limba oficiala era limba greaca. Abia dupa aparitia alfabetului chirilic si dupa crestinarea bulgarilor, limba oficiala a devenit limba bulgara.

Limba bulgara face parte din uniunea lingvistica balcanica si prezinta mai multe inovatii lingvistice care o disting de celelalte limbi slave (înafara de macedoneana), spre exemplu eliminarea declinarii nominale, folosirea articolului hotarât enclitic, lipsa formelor de infinitiv si retinerea si dezvoltarea sistemului verbal din slava veche.

Comunicare in limba Bulgara

COR:

In urma absolvirii examenului final, cursantii vor intra in posesia Certificatului de Absolvire pentru ocupatia de "Comunicare in Limba Bulgara" si a suplimentului descriptiv care atesta competentele dobandite in urma cursului.
Apeleaza Contact