Comenzi si suport telefonic: 0758 232 326,0753 302 030, 0371 900 121 sau pe mail la office@cursuriautorizate.eu de luni pana vineri intre 8:30 - 17:00

RON
Curs Responsabil de Mediu

Curs Responsabil de Mediu

COR: RO/04/0712/450

AUTORIZARE:
Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala
MODALITATE DE PARTICIPARE LA CURS:
În Sălile de Curs
PRET
1.080 RON
Taxa examinare*:
60.00 RON
Locatia si perioada desfasurarii cursului (click pe locatie)
Nu s-au gasit cursuri disponibile

DESCRIERE CURS

Necesitatea formarii unei persoane in acest domeniu este prevazuta de OUG 195/2005, art. 94, lit.d, coroborata cu Legea 211/2011, art. 22.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, toţi generatorii de deşeuri au obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute de această lege, în domeniul gestiunii deşeurilor pe amplasament, astfel:

Art. 22, al. 3 : “Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. 2, au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevazute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”.

Art. 22, al. 4 : “ Persoanele desemnate, prevăzute la alin.3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.


ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Carte de identitate

Certificat de nastere

Certificat de casatorie (daca este cazul)

Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat

COMPETENTE PROFESIONALE DOBANDITE IN URMA ABSOLVIRII

1. Asigurarea conformitatii cu legislatia de mediu

2. Asigurarea conformitatii cu standardele de sanatate, siguranta si igiena

3. Asigurarea conformitatii cu Standardul de Sistem de Management de Mediu

4. Elaborarea programelor de management care contin masuri de protectia a mediului

5. Aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii si de Sistem de Managament de Mediu

6. Elaborarea documentatiei pentru obtinerea acordurilor, licentelor, permiselor sau autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii

7. Desfasurarea auditurilor interne pentru Sistemul de Management de Mediu, sub coordonarea auditorului/managerului de mediu

8. Verificarea conformitatii cu reglementarile in domeniul protectiei mediului si cu Standardul Sistemului de Management de Mediu

9. Urmarirea realizarii masurilor dispuse in audituri interne si externe

10. Scrierea rapoartelor

11. Inregistarea datelor

12. Evaluarea aspectelor de mediu semnificative

13. Participarea la evaluarea riscurilor si identificarea oportunitatilor de mediu

14. Comunicarea cu laboratoare externe

15. Utilizarea datelor din testele de laborator

16. Evidenta si gestiunea deseurilor

17. Intocmirea si transmiterea informatiilor statistice privind protectia mediului, la solicitarea autoritatilor

18. Instruirea interna a personalului privind activitatea de protectia mediului din companie/intreprindere

19. Formularea de recomandari in cazul incalcarii reglementarilor


SPECIMEN DIPLOMA

TE-AR MAI PUTEA INTERESA